การคัดเกรดไข่มุก A, AA, AAA
  • 24 พฤศจิกายน 2018 at 09:03
  • 172
  • 0

เกรดไข่มุก 

เนื่องจากปัจจุบันไข่มุกที่พบเจอในท้องตลาดมีหลากหลายราคา  อาจทำให้หลายๆ คนสงสัยว่าทำไมชิ้นนั้นถูกกว่า ชิ้นนั้นแพงกว่า  ทำให้มีการแบ่งคัดเกรดตามคุณภาพของมุกเป็นกลุ่มๆ เพื่อสร้างมาตรฐานการซื้อขายเครื่องประดับมุกในตลาดมุกนั่นเอง โดยมุกที่มีคุณภาพสูงก็จะมีราคาที่สูงตาม เนื่องจากปริมาณก็จะมีน้อยไปด้วย

AAA (Top Grade) - ไข่มุกมีความแวววาวสูงมาก รูปร่างกลมสนิท หรือเกือบกลมสนิท เมื่อมองด้วยสายตา พื้นผิวไข่มุกมากกว่า 95 % เรียบ ไม่มีริ้วรอย หรือมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า 

AA (High Grade) -  ไข่มุกมีความแวววาวสูงถึงปานกลาง รูปร่างเกือบกลม เมื่อมองด้วยสายตา พื้นผิวไข่มุกมากกว่า 90 % เรียบ ไม่มีริ้วรอย หรือมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า 

A/A+ (Good Grade) -  ไข่มุกมีความแวววาวปานกลาง รูปร่างเกือบกลม เมื่อมองด้วยสายตา พื้นผิวไข่มุก 30 % มีริ้วรอย หรือน้อยกว่านั้น


เรียบเรียงเนื้อหาโดย Shopnumber88