การรับประการสินค้า และการคืนสินค้า Refund Policy

Shopnumber88 รับประกันสินค้าและยินดีรับคืนสินค้า กรณีดังนี้

 • สินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับที่ทำรายการสั่งซื้อ
 • สินค้าไม่ครบตามที่สั่งซื้อ
 • สินค้าชำรุดเสียหาย

ขั้นตอนการขอคืนสินค้า

 • ติดต่อขอคืนสินค้า Shopnumber88 ได้ทางช่องทางดังต่อไป
  • Line @shopnumber88
  • Facebook:  Facebook.com/Shopnumber88LuxuryJewelry
  • Email: shopnumber88@gmail.com
 • ส่งภาพถ่ายสินค้า และภาพจ่าหน้าซอง/กล่อง  ให้ Shopnumber88 ภายใน 2 วันหลังรับสินค้า